Morgendienst

zondag 14 augustus 2016


Votum en Zegengroet
Lied 479: 1,2,3,4
Lezing van de Wet van de HERE + samenvatting
Lied 481: 1,2,4
Gebed
Schriftlezing: Leviticus 25: 23-28
Psalm 61: 1,2,3,6
Schriftlezing/tekst: Ruth 2
Lied 350: 1,2,3,4
Verkondiging
Psalm 146: 6,7,8
Dankzegging en voorbeden
Collectes
Gezang 166: 1,2,4
Zegen