Morgendienst

Spreuken 15:3
zondag 31 juli 2016

Votum en groet
Psalm 66: 1,2
Wet + samenvatting
Gezang 157: 1-4
Gebed
Lezen: Psalm 33
Psalm 33: 6
Lezen: Spreuken 15: 1-11
Psalm 139: 3,11
Tekst: Spreuken 15: 3
Preek
Psalm 140: 10
Dankzegging en voorbede
Collecte
Gezang 94: 3,5,6
Zegen

Thema: Gods wijsheid houdt in: God ziet alles.
Dit heeft 2 kanten:
1. óf  God is tégen jou (waarschuwing -> kwaden)
2. óf  God is vóór jou (bemoediging  -> goeden)