Morgendienst

Psalm 8
zondag 24 juli 2016

Votum en zegengroet
Gezang 145
De Tien Woorden
Psalm 103:1,3
Gebed
Lezen: Hebr. 2:1-10
Psalm 8
Tekst: Psalm 8
Bediening van het Woord
Lied 288:1,2,8
Dankzegging en voorbede
Collecte
Psalm 98:3,4
Zegen

Thema: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!
1. Die heerlijkheid leert ons kind te zijn van Vader
2. Die heerlijkheid leert ons koning te zijn op aarde