Avonddienst

Hebreeën 13:13
zondag 17 juli 2016

Votum en zegengroet
Psalm 81:1,7,8
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 13:1-16
Psalm 40:2,3
Tekst: Hebreeën 13:13
Verkondiging van het evangelie
Psalm 50:7,11
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied 399:3,4
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Lied 305:1,2
Zegen