Oudejaarsavond

donderdag 31 december 2015

Votum en zegengroet
Lied 409:1,2,5
Gebed
Schriftlezing/Tekst: Psalm 4
Psalm 4:2,3
Verkondiging van het evangelie
Gezang 151:1,2,3,4
Dankzegging en voorbede;
afsluitend zingen Onze Vader
Inzameling gaven
Geloofsbelijdenis
Gezang 137:1,2
Zegen