Morgendienst

Lucas 2:14
zondag 27 december 2015

Votum en zegengroet
Psalm 95:1,3
Schuldbelijdenis en gebed
Lezen Lucas 2:1-20
Lied 135
Tekst Lucas 2:14
Preek
Psalm 96:1,2
Wet van de Heer
Psalm 97:3
Gebed
Lied 147:1,5,6
Zegen