Morgendienst

Matteüs 1:18-25
vrijdag 25 december 2015

1ste Kerstdag

Gezang 81:1-4,6,7
Votum en zegengroet
Gezang 82:1-5
Gebed
Gezang 85:1-4
Schriftlezing:
Jesaja 7:10-14 en Matteüs 1:18-25
Lied 26:1,3
Verkondiging van het evangelie
Lied 138:1-4
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Lied 135:1,2,3
Geloofsbelijdenis: NGB art 17
Gezang 50 (Ere zij God)
Zegen