Middagdienst

Deuteronomium 20
zondag 20 december 2015

Themaddienst: "Geweld in de bijbel"

Opwekking 488
Votum en groet
Opwekking 715
Gebed
Schriftlezing: Psalm 58
Psalm 7:3,5,7
Schriftlezing: Deuteronomium 20
Psalm 111:3,5,6
Verkondiging van het evangelie
Opwekking 760
Gezamenlijk uitspreken geloofsbelijdenis
Inzamelen punten voor gebed
Gezang 168
Gebed
Inzameling gaven + Opwekking 40
Opwekking 665
Zegenbede + Zegen