Middagdienst

Johannes 13:34
zondag 13 december 2015

Votum en zegengroet
Lied 122:1,3,4,5
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 43:1-13
Psalm 42:6,5
Verkondiging van het evangelie
Gezang 80:1,2,3,4
Lezing formulier V
Gezang 179b
Opwekking, gebed, viering
Aan tafel: Gezang 127:1,2,3
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Opwekking 770
Zegen