Morgendienst

zondag 13 december 2015

Votum en zegengroet
Gezang 27:1,4,5
Tien Woorden + Johannes 13:34
Lied 358:1,2
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 42:14-43:1
Tekst: Jesaja 42:18
Verkondiging van het evangelie
Lied 356:1,2,3
Lezing formulier IV
Lied 358:4,5
Gebed, opwekking, viering
1e tafel: Jesaja 42:15, Psalm 89:1
2e tafel: Jesaja 42:20, Psalm 89:7
3e tafel: Jesaja 42:21, Lied 358:6
Dankgebed
Inzameling gaven
Opwekking 614
Zegen