Middagdienst

Lucas 1:26-38
zondag 06 december 2015

Kwartet zingt het lied 'Als alles duister is' (Sela)
Votum en Vredegroet
Psalm 80:1,8,10
Gebed om verlichting met Gods Geest
Schriftlezing OT: Jesaja 7:1-17
Schriftlezing NT: Lucas 1:26-38
Lied 132:1,2,3
Preek
Gezang 47:1,2,3,6
Gebed
Geloofsbelijdenis: Gezang 179a
Inzameling van de gaven, kwartet zingt Lied 125
Gezang 169:3,4,5
Zegen
Kwartet zingt na afloop nogmaals het lied van Sela