Morgendienst

Jesaja 42:1-4
zondag 06 december 2015

Votum en zegengroet
Gezang 78:1,3
Schuldbelijdenis: Gezang 157
Verkondiging genade
Gezang 78:2
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 12:9-21
Psalm 72:2,7
Tekst: Jesaja 42:1-4
Verkondiging van het evangelie
Psalm 72:10
Dankzegging en voorbede
Opwekking 583
Inzameling gaven
Gezang 176b
Zegen