Morgendienst

Jesaja 41:8-16
zondag 29 november 2015

Votum en zegengroet
Psalm 143:1,9,10
Lezing Tien Woorden
Aansluitend: Romeinen 12:13-21
Lied 126:1,2,3
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 41:1-7
Gezang 47:1,4,6
Tekst: Jesaja 41:8-16
Verkondiging van het evangelie
Psalm 98:2,4
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Opwekking 698
Zegen