Middagdienst

Psalm 10:14a
zondag 29 november 2015

Votum en Vredegroet
Psalm 47:1,4
Gebed
Lezing:    Psalm 10
Psalm 10:1,6,7
Tekst: Psalm 10:14a
Preek
Gezang 114:5,7
Belijdenis van het geloof
Gezang 161:1,2,3,4
Gebed
Inzameling van de gaven
Gezang 132:5,6
Zegen