Morgendienst

Hosea 2:16,17
zondag 22 november 2015

Votum en zegengroet
Gezang 119:1,2
De Tien Woorden
Gezang 23 + Psalm 119:40
Gebed
Lezen: Hosea 2:4-15
Psalm 106:18,20
Tekst: Hosea 2:16,17
Preek
Psalm 63:1,2
Dankzegging en voorbede
Collecte
Psalm 73:10
Zegen