Middagdienst

Zondag 13 H.C.
zondag 15 november 2015

Votum en zegengroet
Lied 26:1,2,3
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 1:27-2:18
Lied 125:1,2,5
Tekst: Zondag 13 H.C.
Verkondiging van het evangelie
Gezang 67
Geloofsbelijdenis: Opwekking 347
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Psalm 25:2,6,7
Zegen