Morgendienst

Hand 13:22 en 2 Sam 6:21,22
zondag 15 november 2015

Votum en Zegengroet
Psalm 27: 3
Psalm 25: 2 en 5
Lezen: 2 Samuël 6
Psalm 132: 1–4
Tekst: Handelingen 13:22 en 2 Samuël 6:21,22
Psalm 147: 1a+2b en 4
Collecte
Psalm 138: 1 en 3
Zegen