Middagdienst

Filippenzen 4: 7,9b
zondag 08 november 2015

Thema: Leven uit de vrede van Christus

Votum en zegengroet
Psalm 84: 1,2
Gebed
Psalm 84: 3
Lezen: Filippenzen 4: 1-9
Psalm 33: 1
Tekst: Filippenzen 4: 7,9b
Verkondiging
Psalm 133: 1-3
Geloofsbelijdenis
Gezang 160: 1,2
Dankgebed
Collecte
Opwekking 602: 1–3