Morgendienst

zondag 08 november 2015

Votum en zegengroet
Psalm 91:1,5
Tien Woorden
Aansluitend: Micha 6:8
Psalm 34:4,6,8
Gebed
Schriftlezing: Daniël 6
Gezang 150:1,2,3,4
Verkondiging van het evangelie
Lied 473:1,2,3,7,9,10     
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Gezang 116
Zegen