Middagdienst

zondag 01 november 2015

Reformatieherdenking met mmv Kerkkoor Jubilate (dienst samen met CGK en OKK in OKK)

Gezang 328
Stil gebed
Volum en groet
Op Toonhoogte 45
Schriftlezing: 2 Petrus 1:12-21
Tekst:  NGB art.5
Koor
Preek
Psalm 119:39,40
Dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis
Koor
Collecte
Gezang 401:1,2,4
Zegen + Gezang 456:3