Morgendienst

Zach. 8: 1-23
zondag 01 november 2015

Votum en groet
Gezang 139: 1,3
Wetslezing
Psalm 130: 2,3
Gebed
Schriftlezing: Zach. 8: 1-23
Psalm 25: 4,6
Verkondiging: Wij willen met U meegaan!
Psalm 98: 1,2
Dankgebed
Collecte
Gezang 115: 1,2
Zegen