Middagdienst

Openb. 19: 8
zondag 25 oktober 2015

Votum en zegengroet
gezang 162: 1 en 4
Gebed
Schriftlezing Openb. 19: 1-16
Psalm 73: 10 en 11
Tekst Openb. 19: 8
Preek
Psalm 56: 4
Geloofsbelijdenis Gezzang 179a
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gezang 161: 3 en 4
Zegen