Morgendienst

zondag 18 oktober 2015

Votum en zegengroet
Psalm 90:1,8
Schuldbelijdenis
Psalm 90:5,6
Verkondiging genade
Psalm 32:1,2
Gebed
Schriftlezing: Daniël 5
Gezang 152:1,2,3,4
Verkondiging van het evangelie
Gezang 145:1,2,3,4
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Psalm 146:4,5,6,7,8
Gezang 176b
Zegen met aansluitend Lied 456:3