Middagdienst

zondag 18 oktober 2015

Votum en groet
Psalm 146:2,5,6,7
Gebed
Lezen: HC Zondag 12 en Lucas 4:14-30
Psalm 72:2,6,7
Preek
Gezang 68:1,2
Geloofsbelijdenis: Apostolicum
Gezang 68:3
Gebed
Collecte
Gezang 86:1,3,4
Zegen