Morgendienst

Daniël 4:1-34
zondag 11 oktober 2015

Votum en zegengroet
Psalm 92:1,2
Lezing van de wet + Romeinen 12:9-13
Gezang 156
Gebed
Schriftlezing: Daniël 4:1-34
Psalm 92:3,4
Verkondiging van het evangelie
Lied 107:1,3,4
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Opwekking 687
Zegen