Middagdienst

Psalm 19
zondag 04 oktober 2015

Welkom en mededelingen
Lied 434:1,2,5
Votum en vredegroet
Psalm 100:1,2,3,4
Gebed
Lezen: Psalm 19
Psalm 19:3,4
Preek over het thema:
De tora (wet) maakt blij!
Psalm 19:5,6
Geloofsbelijdenis
Gezang 145:1,2,3,4
Dankgebed
Collecte
Lied 479:1,3,4
Zegen