Middagdienst

Matteüs 5:1-18
zondag 27 september 2015

Themadienst: ‘Lijken op je Heer, saai of uitdagend?’

Opwekking 585
Votum: Opwekking 640
Groet en amen
Opwekking 595
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 5:1-18
Psalm 101:1,2,5
Verkondiging van het evangelie
Opwekking 705
Voorbede en dankgebed
Geloofsbelijdenis: Opwekking 347
Inzameling gaven
Opwekking 769
Zegen
Opwekking 630