Middagdienst

HC 11
zondag 20 september 2015

Votum en zegengroet
Psalm 24: 4,5
Gebed
Lezen Matt 1: 18-25
Psalm 68: 8
Tekst: HC 11
Preek
Lied 281
Geloofsbelijdenis
Gezang 106
Gebed
Collecte
Psalm 72: 6,7,10
Zegen