Morgendienst

Exodus 15: 22-27
zondag 20 september 2015

Votum en groet
Lied 305: 1,2
Opwekking 428: 1,2
Wet
Opwekking 428: 3,4
Gebed
Schriftlezing: Exodus 15: 1-27
Psalm 107: 2,7
Preek over Exodus 15: 22-27
Psalm 84: 3,6
Gebed
Collecte
NLB 416: 1,2,3,4
Zegen