Middagdienst

Romeinen 12:2
zondag 13 september 2015

Votum en zegengroet
Psalm 5:9,10
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 12:9-13
Psalm 32:4,5
Tekst: Romeinen 12:2
Verkondiging van het evangelie
Psalm 36:2
Avondmaalsformulier V
Geloofsbelijdenis: Gezang 179b
Avondmaalscollecte + Psalm 66:5
Gebed
Uitdeling van het brood en wijn
Psalm 103:1,5,9
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Gezang 160
Zegen