Morgendienst

Romeinen 12:1
zondag 13 september 2015

Votum en zegengroet
Psalm 8:1,3,5,6
Tien Woorden
Psalm 5:4,5
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 11:33-12:2
Psalm 19:3
Tekst: Romeinen 12:1
Verkondiging van het evangelie
Psalm 19:5,6
Lezing formulier III
Avondmaalscollecte + Psalm 66:5
Voor uitdeling brood Lied 358:4,5
Na uitdeling wijn Lied 358:6
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Gezang 64:1,2,3,4
Zegen