Middagdienst

Galaten 1: 7a
zondag 06 september 2015

Welkom en mededelingen
Opwekking 407
Stil gebed
Votum en vredegroet
Psalm 19: 1,4
Gebed
Lezen: Galaten 1: 1-9
Verkondiging over Galaten 1: 7a
Thema: Leef uit genade alleen!
Opwekking 575
Gebed
Collecte
geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1-4
Zegen