Morgendienst

Daniël 2: 30
zondag 06 september 2015

Votum en zegengroet
Lied 380: 1,2,3,4
Tien Woorden + Romeinen 12:1
Psalm 51: 4,5
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Daniël 2: 19-49
Psalm 2: 1,4
Tekst: Daniël 2: 30
Verkondiging
Opwekking 518
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Lied 435: 2,4,5
Zegen