Middagdienst

Hebr 13: 20,21
zondag 30 augustus 2015

Votum en zegengroet
Lied 477: 1,2
Gebed: Lied 95: 1,2,3
Lezen: Kol 2: 6-3: 4
Psalm 79: 5
Tekst: Hebr 13: 20,21
Verkondiging: "Gebed om een leven
van boven naar beneden"
Lied 473: 1-10
Belijdenis van Nicea
Gezang 108
Gebed
Collecte
Psalm 148: 1,4,5
Zegen