Morgendienst

2 Kor 4: 7
zondag 30 augustus 2015

Mededelingen
Gedicht: 'Zoals het licht'
Votum en zegengroet
Psalm 71: 1,2,8,9
Woorden van verbond(enheid)
Gebed
Kindmoment
Gezang 45: 1,2
Lezen: 2 Kor 4: 1-18
Lied 75: 4,5,6
Tekst: 2 Kor 4: 7
Verkondiging: "Meer in minder"
Psalm 92: 1,2,7,8
Gebed
Collecte
Lied 319: 1,2,3
Zegen