Middagdienst

Habakuk 3
zondag 23 augustus 2015

Votum en Groet (Sela)
Ps 122:1 en 2
Gebed
Schriftlezing/tekst: Habakuk 3
Ps 21:5,6,7
Preek
Tussenzang Gk 479:1,4
Ps 40:2,7
Geloofsbelijdenis
Lb 95:2
Gebed
Collecten
Gk 34
Zegen