Morgendienst

zondag 16 augustus 2015

Votum en zegengroet
Ps 45: 1,2
Belijdenis van schuld en zonde: Gk 154: 1,2
Verkondiging genade
Gk 154: 3,4
Gebed
Moment voor de kinderen
Opw 640
Schriftlezing: Daniël 1 en 1 Petrus 1: 4-7
Gk 166: 1,2,4
Tekst: Daniël 1: 8
Verkondiging van het evangelie
Lb 477: 1-2
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Gk 176b
Zegen