Middagdienst

1 Korinthe 13: 7
zondag 16 augustus 2015

Votum en Zegengroet
Psalm 146: 1,3,5
Gebed om verlichting
Schriftlezing: 1 Korinthe 13
Psalm 133: 1,2,3
Tekst: 1 Korinthe 13: 7
Verkondiging 'waar liefde woont...'
Lied 145: 1,2,3,4
Geloofsbelijdenis
Gezang 255: 1,2
Gebed
Inzameling gaven
Lied 149
Heenzending en zegen