Morgendienst

Hand 2: 11b
zondag 09 augustus 2015

Votum en zegengroet
Ps 67: 1,2
Gebed
Kindmoment: Evangelische Liedbundel 421
Schriftlezing: Psalm 87 + Hand 2: 1-13
Psalm 87: 1-5
Preek over Hand 2: 11b
Tussenzang: Psalm 117
Gez 167: 1,2,3
Lb 481: 1,4
Dankgebed
Collecte
Opw 334: 1,2,3
Zegen