Morgendienst

Matteüs 8:5-13
zondag 02 augustus 2015

Votum en zegengroet
Ps 116: 1, 2, 3 en 10
De Tien Woorden
Gez 171
Gebed
Lezen: Lucas 7:1-10
Gez 115: 1
Tekst: Matteüs 8:5-13
Preek
Ps 87
Dankzegging en voorbede
Collecte
Ps 27: 7
Zegen