Morgendienst

zondag 26 juli 2015

Votum en Zegengroet
Lied 479: 1, 2, 3, 4
Lezing van de Wet des HEREN
Ps 51: 5
Gebed
Schriftlezing: Rechters 2:6 - 17
Lied 107: 1, 2, 4
Schriftlezing+tekst: Ruth 1
Ps 67:  2
Verkondiging
Ps 146: 3, 4
Dankzegging en voorbeden
Collectes
Gez 166: 1, 2, 4
Zegen