Morgendienst

Psalm 2
zondag 19 juli 2015

Votum en Zegengroet
Psalm 97: 1 en 2
Wetsvoorlezing
Psalm 97: 3, 4 en 5
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 5
Gezang 69
Schriftlezing: Openbaring 12: 1-6,17
Gezang 101: 3 en 4
Tekst: Psalm 2
Preek
Psalm 2: 1-4
Dankgebed en Voorbedes
Collecten
Psalm 72: 1, 6 en 10
Zegengroet

Thema: Alle macht aan de Messias:

1. Verzet tegen Jezus Christus
2. Overwinning doot Jezus Christus
3. Respect voor Jezus Christus