Oudejaarsavond

woensdag 31 december 2014

Liturgie:
Intro
Votum: Ps 121:1 – zegengroet – Ps 121: 2,3,4
Gebed
Schriftlezing: Leviticus 23:33-36 en 40a, 42-43
Lb 75:5,6
Schriftlezing: Jesaja 11
Gk 28:1,2,3
Tekst: Jesaja 12:3 (lezen 1-6)
Verkondiging van het evangelie
Ps 118:9-10
Dankzegging en voorbede
Onze Vader op de wijs van E&R
Belijdenis van het geloof
Ps 90:1,8
Inzameling gaven
Gk 10
Zegen Lb 456:3