Middagdienst

zondag 28 december 2014

Liturgie:
Votum en zegengroet
Gk 160
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 63:1-10 en 64:3-6
Ps 76:1-4
Tekst: zondag 4 HC
Verkondiging van het evangelie
Gk 81:3,4,6
Gk 106:1
Geloofsbelijdenis van Nicea: Gk 106:2-4
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Lb 147:1-6 (wisselzang)
Zegen