Morgendienst

Zacharia 14:1-11
zondag 28 december 2014

Liturgie:
Votum en Vredegroet
Zingen: Gezang 147:1,3,4
Gebed
Lezingen: Jesaja 40:1-11 en Zacharia 14:1-11
Zingen: Psalm 97:1,2
Preek
Zingen: Psalm 26:1,2
Verootmoediging en schuldbelijdenis:
stilte ter overdenking
Gebed
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 26:6
Wet van de liefde, vanuit Kolossenzen 3
Zingen: Opwekking 510
Inzameling
Zingen: LvdK 126:1,2,3
Zegen