Bereikbaarheid scriba: bij voorkeur per mail en tot zaterdagmiddag (voor reguliere zaken).
Voorbedes bij voorkeur via wijkdiaken én met het oog op zorgvuldigheid voor zaterdag 18:00 uur.


Toevoeging

  • Avondmaalsbriefje => Avondmaals attest: voor deelname aan het Heilig Avondmaal in een andere gemeente is het in veel gemeentes wenselijk een H.A. attest te hebben. Deze kunt u bij uw wijkouderling en/of scriba verkrijgen.
  • Attestatie => Attestatie: uw attestatie (gezin-, doop, belijdend) kunt u aanvragen bij uw wijkouderling en/of scriba. Na bekendmaking aan de gemeente wordt deze afgegeven. Doopattestaties worden naar de nieuwe gemeente gestuurd. Gezins- en belijdenisattest worden meegegeven en dient u in uw nieuwe gemeente zelf in leveren. De kerkenraad gaat er overigens van uit dat u de kerkgrenzen respecteert. Mocht u anders willen, dan dient u dat van te voren te regelen met de gemeente van uw wens en de gemeente waar u anders formeel onder zou komen te vallen.
  • Doopsbediening => Doopbediening: de Heilige Doop vraagt u aan via uw wijkouderling en/of scriba. 
  • Adreswijzigingen => wijzigingen in uw situatie (verhuizingen, trouwen, …) dient u door te geven aan de scriba voor het bijhouden van het juiste ledenbestand. 
  • Moderamen: Ds. A.J. van Zuijlekom (preses), P. van Dijken (2e preses), H. Roskam (assessor), S. Haan (scriba). De data van de vergaderingen staan elders op deze website.
  • Agendastukken: in principe één week voordien.